ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

IZRAĐUJEMO ENERGETSKE CERTIFIKATE 

 

  Energetsko certificiranje zgrade je postupak koji ima u svrhu izdavanja energetskog certifikata .

 

  Energetski certifikat je dokument koji prikazuje energetska svojstva zgrade i daje nam uvid u energetski razred zgrade koja se klasificira od slova A + koja na ljestvici označava najmanju potrošnju energije do slova G koja označava največu potrošnju energije.

 

  Energetski certifikat je dokumenat koji nam prikazuje stvarno stanje izrade objekta i time nam omogučuje da prilikom kupnje ili najma objekta platimo stvarno stanje odnosno cijena objekta se formira prema klasifikacijskom razredu. Ovim uvođenjem energetskog certifikata se dovodi u red tržišna cijena objekta i samim time daje se realna slika samog objekta.

 

  Energetski certifikat osim što prikazuje potrošnju i postoječe stanje ona nudi prijedlog mjera za poboljšanje ekonomske učinkovitost.

 

Energetsko certificiranje regulirano je Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13), Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (Narodne novine 81/12, 64/13), Pravilnikom o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (Narodne novine  81/12, 79/13).

 

Vremenski period za zgrade koje moraju imat energetski certifikat

Nove zgrade prije uporabe odnosno puštanja u pogon moraju imati energetski certifikat izrađen na način kako je propisano Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13).

Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat i predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji od 1. srpnja 2013. godine.

Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine.
 
Javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene: 

 

  • korisne površine veće od 1000 m2moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2012.

  • korisne površine veće od 500 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2013.

  • korisne površine veće od 250 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2015.

 

 

   Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13).

Registar fizičkih i pravnih osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada objavljen je na web stranici Ministarstva:  http://www.mgipu.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora.htm

 

 

 

Fotografije

F